Smarte bygg

Spar penger, tid og miljø. Gjør byggene dine smarte.

Vår teknologi muliggjør smartere bygg

på en kostnadseffektiv og rimelig måte.

Det er mye snakk om smarte bygg i disse tider. Som oftest snakkes det om å reise nye flotte bygg fullspekket med smart teknologi. Men hva med alle byggene som finnes i dag og som ikke er fullt så smarte? SiteSense og Power Solutions MMO leverer nå sammen teknologi som gjør alle “dumme bygg” smarte, og dette uten at det må investeres i kostbare tradisjonelle installasjoner av SD anlegg og overpriset teknologi. Enkelt og greit slik at man etter kort tid kan spare både tid og penger.

Det finnes enormt med innsparingspotensiale blant dagens eksisterende bygningsmasse, spesielt tilknyttet eldre bygg. Utfordringen er at oppgraderinger som skal gjøre byggene smarte vanligvis innebærer store investeringer i form av dyre SD anlegg og overpriset teknologi. Kostnadene er da såpass store at det vil ta mange år før investeringene begynner å lønne seg. Våre løsninger baserer seg på smart trådløs IoT teknologi, har muligheter for å dra nytte av både eksisterende og ny teknologi i byggene, og tar sikte på at man etter kort tid nyter fruktene av sine investeringer.

Lavere energiforbruk og driftskostnader

og mer miljøvennlige bygg

Ved å gjøre byggene smarte vil man spare både penger og miljø ved å blant annet oppnå lavere energiforbruk og driftskostnader. Løsningen vår automatiserer byggene i den grad man ønsker, data blir kontinuerlig samlet inn i skyen og lett tilgjengelig, og monitorering og varslinger sørger for at tiltak blir utført før kostnader påløper. Flere data vil bidra til en lettere hverdag for driftere av bygg, bidra til raskere beslutningsprosesser og automatisere manuelle prosesser som igjen senker kostnader.

Smarte bygg
Smarte bygg

Gjenbruk av investeringer

ved å bruke eksisterende teknologi

Installasjon av nye SD anlegg blir fort en dyr affære og lønner seg ofte ikke. Noe av det unike med vår løsningen er at den kan integreres med eksisterende SD anlegg. Allerede installerte sensorer kan brukes, bygget utvides med flere kostnadseffektive sensorer og smarte løsninger. Løsningen kan integreres med de fleste SD anlegg, både eldre og nye modeller. Dette sammen med bruk av trådløs og moderne teknologi gjør løsningene rimelige, slik at investeringene etter kort tid lønner seg.

Innsamling av data til skyen

mot en åpen plattform

Vår filosofi er å levere teknologi som ikke begrenser kundendes valg og låser de til spesifikke plattformer og systemer. Løsningen vår tilknytter byggene mot en åpen skyplattform som åpner for samhandling med andre systemer, for eksempel FDV, BIM og energioppfølgingssystemer. Dette muliggjør presentasjon av data og samhandlinger i mange ulike systemer.

Smarte bygg

Løsninger

Det er valgfritt i hvor stor grad man ønsker å automatisere byggene. Teknologien er skalerbar og byggene kan oppgraderes stegvis. Nedenfor er eksempler på løsninger som kan innføres.


Smart lysstyring

Intelligent styring av lys ved bruk av blant annet bevegelses- og lyssensorer, samt smarte tidsplaner, gir lavere energiforbruk og bedre innemiljø. Varslinger når lyspærer og rør må byttes sparer driftere av bygg enormt med tid.

Smart ventilasjon

Intelligent styring og monitorering av HVAC basert på flere sensorer sørger for optimalt inneklima og energiforbruk, i tillegg varslinger ved feil.

Smart varme

Intelligent styring av varme ved bruk av sensorer og smart programmering gir bedre innemiljø og lavere energiforbruk.

Inneklima målinger

Kontinuerlig inneklima målinger, blant annet temperatur, fukt, CO2 og luftkvalitet gir godt grunnlag for dokumentasjon og driftere av bygg sparer tid på å slippe manuelle kontroller.

Støv og tilstedeværelse

Monitorering av støv og hvor mye lokaler har vært i bruk, bidrar til besparelser ved å minske unødvendig vasking.

Fjernstyring

Elementer i byggene kan enkelt fjernstyres via mobil app eller dashboard.

Sikkerhet og varsling

Kontinuerlig oversikt over status på komponenter i byggene og tidlige varslinger ved avvik bidrar til enklere og billigere drift.

Rapportering

Innsamling av sensordata i skyen gir enkel oversikt og dokumentasjon, og grunnlag for ytterligere besparelser og effektivisering.

Plattform

En felles åpen plattform og tjenester i skyen sørger for datainnsamling og samhandling med andre systemer.

Ønsker du å vite mer?

Tast inn din e-post andresse og trykk SEND for en uforpliktende samtale.

SiteSense
Power Solutions MMO